Vi har två synfält

Januari har fått sitt namn av den romerska guden Janus. Det var han som avbildades med två ansikten. Ett som blickade bakåt, mot det förflutna. Och ett som blickar framåt mot framtiden. Man såg januari som en tid för reflektion.

I modern psykologi är det bra att man lyfter fram att reflektion kan gå till överdrift. Att om och om igen tänka igenom det förflutna kan ge handlingsförlamning. Smärtsamma erfarenheter, svek eller saker vi ångrar kan snurra runt utan hejd och utan att vi kan påverka det. Även glada och trygga minnen kan spelas upp om och om igen. Göra oss nostalgiska. Kanske vemodiga över det som är sämre nu.

På fikonspråk säger man ruminera. När det är framtiden man ruminerar över är det lika svårt att påverka vad som ska hända. Vi oroar oss över saker som kan gå fel. Försöker bli beredda på det värsta. Men till och med det som handlar om positiva saker kan göra oss osäkra och då är det inte konstigt att man börjar älta och grubbla. Något jag vill ha kan jag oroa mig för att inte få, eller tänka att jag ändå inte inte värd nåt bra. Kanske att allt kommer bli lugnt bara jag har tagit mig över ett visst hinder. Sen ska jag njuta, när bara det ena eller det andra är klart. Den där framtida nöjdheten skjuts upp och verkar aldrig inträffa. Då kommer känslor av frustration och energilöshet.

Så det kan vara hjälpsamt att dra ner på sitt ruminerande. Då har man ofta fokuserat på att vara med här och nu. Inte vänta. Kanske ta den där välförtjänta pausen fast att jag inte är färdig.

Idag är 70 000 svenska hushåll utan ström. Rätt så vanligt i januari. Kanske är det ändå vår chans att stanna upp. Kanske inte så lätt att vara här och nu, för det finns ju inget att göra. Men som Janus reflektera över det gångna och det som ännu inte skett.

För även om vi inte mår bra av att tänka samma sak om och om igen så säger även de som forskar om ruminerande att vi inte ska sluta fundera och reflektera. Då blir vi som rön i vinden som inte vet vilket håll vi ska eller varifrån vi kommer. Att inte undvika smärtsamma minnen, utan få sörja ger visdom och ödmjukhet. Att vara medveten om risker och möjligheter i framtiden ger chans att påverka livet.

Janus sågs som den som beskyddade all början. För att kunna starta något nytt var han tvungen att kunna se dåtiden samtidigt.

Det engelska uttrycket two faced har med guden Janus att göra. Men då handlar det om att de två ansiktena döljer sanningen. Att vara så, är att vara en person man inte kan lita på. Som ljuger och har hemliga agendor. Uttrycket har förlorar det verkliga budskapet. Det finns alltid två sidor av nuet; då och sen. Namnet januari påminner oss om att det är vår förmåga till att kunna se på olika sätt på samma sak, att reflektera, som gör oss till människor. En förmåga som är fantastisk och som vi inom psykologin ännu inte helt kan förstå. Den är nästan gudomlig.