Smärta – psykologi eller vad?

En bra konferens är en konferens där du tvingas fundera lite till. Det är klart att det är roligt när det som sägs är välbekant och lätt att smälta, men jag tycker det är ännu roligare när jag tvingas tänka till. Sofia Bergbom från Örebro Universitet höll sista föreläsningen på sfKBT:s årskonferens på ett föredömligt sätt. Om ni får chansen att lyssna på henne tycker jag att ni ska ta den. Titeln på föreläsningen var “Är långvarig smärta i muskler och leder ett fysiskt eller psykologiskt problem?” och under 90 min fick vi åhörare flera indikationer på att svaret på frågan var: ett psykologiskt problem. 

Det är otroligt intressant att vi människor så gärna vill förstå det vi möter genom att kategorisera och systematisera. Det verkar ligga i människans natur att vilja bringa ordning i kaos.

Det har betydelse för behandling av långvarig smärta om man ser det som enbart ett fysiskt eller ett psykologiskt problem. Vården kommer att tilldela resurser utifrån svaret på föreläsningens titel. Samtidigt tänker jag att aspekter riskerar att gå förlorade i en sådan uppdelning. Att leva med långvarig smärta har självklart fysiska och psykologiska komponenter. Samtidigt vet vi att kvinnor oftare söker sjukvård för långdragna smärtproblem. Hur var det nu med kvinnor och smärttolerans? Vi vet ju hur det är med män och förkylning, eller? Kanske finns det i synen på långvarig smärtproblematik aspekter som vi måste lyfta blicken från individperspektivet för att se. Är långvarig smärta ett jämställdhetsproblem? Är långvarig smärta ett arbetsmiljöproblem? Är långvarig smärta ett socioekonomiskt problem?

Multimodal smärtrehabilitering (MMR) verkar funka hyfsat bra vid långvarig smärta. Det som utmärker multimodal smärtrehabilitering är att behandlingen ges av ett team med flera yrkeskategorier. Det ser olika ut på olika ställen, men oftast ingår kuratorer, psykologer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och kanske läkare.  Behandlingen är svårutvärderad då innehållet varierar. Kanske är MMR:s styrka när det fungerar som bäst att det består av ett team som orkar, vågar och vill hålla många tankar i huvudet samtidigt.

Jag tycker vi bollar över till min kollega Lisa. Lisa, du är ju psykolog, vad säger du? Är långvarig smärta ett psykologiskt problem?

IMG_1933