Upprörd!

Sveriges kommuner och landsting menar i sina nya indikationer för rehabilitering av smärtpatienter att inte alla lämpade för MMR. Gott så. Men om vi börjar titta endast på de utfallsmått vi satt finns risk att vi gör en ordentlig tankevurpa. Vi börjar tänka att ju mindre ångest patienterna har när jag börjar behandla, ju bättre kommer de må efteråt. Och det stämmer ju. Men vård och behandling är något mer än dessa resultat. Ett mindre framsteg långt ner på skalan är mer värt än ett längre upp, nämligen. Tänk dig att du bidrar med en limpa till en rik människa, hon blir mättare men det hade mindre betydelse än en skiva bröd till den svältande. För patienter med svåra smärttillstånd och mer långdragen eller djup psykisk ohälsa har det stor betydelse att känna mer lugn och hoppfullhet. Och det är helt okej för vården också, eftersom de söker mindre vård då och kostar mindre. Nej, låt de som vill vara med i rehabilitering även om ångesten är hög.

Det är inte okej att vi vänder ryggen mot de som har det sämst för att det inte ser bra ut i våra himla siffror!

Leave a Reply