Smutsig

SONY DSC

Jag funderar över det här med smuts. I tidningen modern filosofi resonerar Olli Lagerspetz som är filosof på Åbo Akademi över vad som egentligen gör något till smuts. Man kan se det som materia som inte hör till saken. Han berättar om kulturantropologen Mary Douglas som har ett känt exempel. Hon menar att skor på golvet är rent medan skor på golvet är smutsigt.

Mången psykisk ohälsa relaterar till smuts. Det kan handla om en rädsla för bakterier i tvångssyndrom, rädsla för sjukdomar som cancerceller vid hälsoångest eller känsla av att ha blivit smutsig efter ett sexuellt övergrepp.

Lagerspetz hjälper till med att koppla den filosofisk tolkningen så den blir användbar för att behandla psykisk ohälsa. Ett exempel har berättar om är renlighet inom den romska traditionen. Vattenbrist ledde förr till att romer var noggranna med att inte blanda tvätt för att kunna återanvända vatten. Traditionen lever idag vidare trots att det inte längre är brist på vatten. För att förstå sina handlingar söker människan efter förklaringar. Vips har mannens tvätt, om den tvättas med kvinnans kläder blivit oren.

Douglas gör också kopplingen till krig, där man i alla tider velat utrota grupper som man kallat för smutsiga. Dessutom har vi inom de flesta trosuppfattningar en upplevelse av att det finns orena och rena handlingar. Då vill man att personen ska rena sig genom bikt eller så.

Problemet verkar alltså uppstå när vi bestämmer oss för att något är främmande för oss och behöver städas bort. Ett hemskt minne, baciller eller möjliga sjukdomar. Eftersom personen inte faktiskt är smutsig leder all tvätt bara till mer tankar kring att få bort något hos sig själv.

Sjukdomarna är mer långtgående konsekvenser av att se sig som smutsig. Men är det inte också så vi håller på i vardagen? De där fem kilona, håret under armarna och valkar på fötterna. Är inte kroppen ofta ett enda storstädningsprojekt?

Vi kan säga till människor som drabbats av psykisk ohälsa; sluta tvätta dig, du är inte smutsig. Men då behöver vi kanske också fundera över

-Vad är smuts?