Perfektionism och förstärkning

Varje morgon trillar det in ett kort mejl från Daily Bits Of och påminner mig om att jag ska ägna några minuter åt kursen i perfektionism. Eller nja, kursen handlar snarare om motsatsen till perfektionism. Jag gillar det. Ägna inte så mycket tid åt hur du inte vill vara, utan fundera på hur du vill vara istället.

Just nu handlar kursen om på vilket sätt perfektionism förstärks och vidmakthålls. Jag grunnar en del på hur jag förstärker andras perfektionism genom att ge beröm/uppmärksamma när någon gjort mer än vad som krävts. Visst är det roligt när en kollega eller patient överträffar ens förväntningar, men är det alltid hälsosamt? Vad har det kostat personen att göra ett perfekt arbete?

1407749713207