Ode till landsbygden

Miljöpsykologi handlar om hur människan samspelar med sin miljö. Man vill genom den här grenen av vetenskap förstå och påverka miljön så att det blir bättre för människor.

Psykologen Jonas Mosskin pratar i Camino om hur lantisar tar revanch genom att vara bättre på miljötänk än stadsbor.

Där man cyklar, promenerar och ägnar sig åt friluftsaktiviteter i närmiljön. Plockar blommor, går ut i skogen, letar svamp, äter medhavd matsäck och njuter av en dag ute, trots att vädret gör att bilderna inte är instagramvänliga. Om färre och färre människor växer upp där naturen är en del av livet och inte en exotisk plats man tar sig till på skollovet, finns det risk att vi helt tappar kontakten med naturen.

Ibland får man som lantis förklara sig för stadsbor varför man bor på landet. Alla som har valt att göra något visserligen vanligt, men inte huvudnormen känner igen det här. Det är självklart att en vegetarian ska förklara sin syn på köttindustrin vid en middag, medan en köttätare sällan behöver besvara samma fråga. Det är lite suspekt att välja landet, vad kan det bero på? Man kan lätt också tro att man helt enkelt har snäppet lägre begåvning på landet. Oklart varför. Har man blivit kvar, eller flyttat tillbaka för att man inte slog stort i stan? Eller kan det vara att man valt det?

Sedan internet har landsbygden förändrats. Det är inte säkert att det är mest fördomar, trångsyntast och långsammast på landet. Det är inte avgörande för att delta i samhällsdebatten eller utveckla samhället att man är på plats i stan. En stor fördel med staden är att människor som på något sätt är eller ser annorlunda ut lättare kan smälta in. En stor fördel med landet är den andra sidan av anonymiteten -ensam är mindre ensam när busschauffören känner igen dig. Någon undrar varför du inte kommer. För- och nackdelar förstås, men det är svårt att se hur det ena skulle vara så mycket bättre. Ett skäl till varför man kan prata om lantisarnas revanch är kanske helt enkelt att det är lättare att samspela med miljön. När den inte är stressande i sig vet vi att vi som människor presterar bättre, blir mer uppfinningsrika, nyfikna och vill engagera oss. Kanske blir det lättare att göra bra saker då, inte bara må bättre. Så stadsbor, var beredda att förklara ert val, för jag har gjort mitt. Jag har längre till operan, men närmare till det som de sjunger så vackert om -naturen.

IMG_0903.JPG