Moment 22 med ADHD och missbruk

Vad vi vet är att de tu går tillsammans som ärtor och morötter. Men när det kommer till utredning och behandling vill man helst sätta sig ner och tänka på något annat eftersom det är så komplicerat. Att ha ADHD innebär att en stillsam promenad i parken uppfattas som en trafikerad gata i New York. Släng in ett missbruk på det så står du dessutom mitt i gatan, och inte på ett övergångsställe.

Berit Bihlar Muld presenterade sin forskning på en konferens i dagarna. Den visade att farmakologisk behandling av ADHD, alltså centralstimulerande, gav mindre återfall och bättre följsamhet i behandling, färre dagar i slutenvård och större chans till anställning. Det låter kanske inte jättekonstigt. Men i psykiatrins värld blir detta i sanning tänkvärt.

När det gäller utredning känner jag mig som psykolog mest besvärad av resultaten. För det är många människor med beroendesjukdom som väntar på utredning. Och utredningen väntar på dem. Pågående missbruk fungerar dåligt och vi måste testa innan så att de vanliga drogerna inte finns i kroppen under testning, vilket kan förstöra resultaten för psykometriska test. Dessutom stannar flera droger månader i kroppen och neurologiska skador under läkning kan ta år. Så risken är att man diagnosticerar någon med ADHD som egentligen uppvisar symptom från missbruket. Men utifrån resultaten känns det ju extra viktigt att vi utreder så att patienterna får tillgång till den vård som ger de fördelar studien berättar om.

Och behandlingen då. När det gäller missbruk finns det risk att även utskrivna läkemedel tas på fel sätt, vilket kan leda till svåra sjukdomar och flera dödsfall har skett så. En rätt fruktansvärd vårdskada. Och det är omöjligt för vården att garantera att inte medicinerna hamnar i fel händer. Vi ska ju främst se till att inte skada patienterna. Men samtidigt visar ju de positiva effekterna att det vore oetiskt att avstå behandlingen när vi ser hur bra det oftast blir. Eller? Jag vet inte.

Ibland sägs det att människor som vet vad det riktiga att göra är, gör det. Och människor som kan uppföra sig, gör det. Vi behöver hitta ett sätt för människor med misstänkt eller bekräftad ADHD och beroendesjukdom får tillgång till säker vård. Vi behöver omdirigera trafiken.

 

IMG_0261.JPG