Kvinnor som hjälper varandra

Risken, kunde vi läsa under sommaren i arbetsmiljöstatistiken, att “påbörja ett sjukfall med en psykisk diagnos” är 28 % högre för kvinnor än män. Etter värre är det i människovårdande yrken. Många undrar varför. Tänker att det spelar mindre roll än hur vi ska göra. Jag tror det är dags att pröva nya sätt att jobba för att se om det blir bättre.

När jag möter unga kvinnliga kollegor brukar jag ta chansen att fråga dem vad de behöver för att må bättre på jobbet. Få säger att de inte vill jobba med människor. Snarare säger de saker som att

känna att jag räcker till, kommer till min rätt och chans att göra det jag är bra på.

Tankar om hur vi kan hjälpa till med detta:
– samarbete snarare än snålhet från oss andra, alltså kollegor, kvinnor som hjälper varandra. Vi behöver bli bättre på att dra nytta av erfarna yrkeskvinnor, och heja på när unga hörs och syns.

– göra något själv. Den här punkten kan aldrig stå ensam, utan är beroende av punkten ovan. Jag tror dock att ju fler som agerar mot invanda mönster ju bättre blir det för alla.

Jag känner igen mig. Jag behöver också få känna att jag kommer till min rätt. Ska pröva denna eftermiddag att ta lite plats. Tänk om rapporten 2014 lyder:

stoppa pressarna, unga kvinnor mår bra på jobbet!

IMG_0827.JPG