Känner du dig generös?

Om nåt funkar vill vi ju inte snåla med det. Psykisk ohälsa är så dåligt för individ och samhälle att hittar vi motmedel är det en självklarhet att sätta in det. Läkemedel är en sån sak, och välkänt är att det är lätt och snabbt att få antidepressiva mediciner. Så har vi KBT, som visat god effekt och som vi blir bättre på att erbjuda många. På så vis täcker vi in två av tre faktorer som förklarar psykisk ohälsa -fysiskt och psykiskt. Det tredje benet är socialt.

Att man drar sig undan när man inte mår bra är naturligt. Men också att man mår dåligt av att dra sig undan. Därför finns det en hel del insatser för att bryta social isolering. Ensamhet, alltså. Som vissa terapier och olika arrangemang från samhälle och kommuner. Verksamheter som mötesplatser där man får komma ut och promenera tillsammans, laga mat eller bara vara. I nio månader gav några forskare 138 människor med psykisk ohälsa sociala insatser. Men de la in en twist. En del av dem fick också femhundra kronor att disponera fritt. Hur gick det?

Gruppen som inte fick några pengar kanske fick bättre effekt. Eftersom pengar inte är det viktiga, utan mänsklig kontakt och en positiv inställning. Och de som fick pengar kanske kände sig “förstärkta” i sin sjukdom och blev ännu mer sjuka och passiva. Nej. Det blev tvärtom. De som inte fick pengarna hade ingen effekt på sina symptom alls av insatserna. Medan de som fick sociala insatser och femhundringen fick en betydlig förbättring.

Det var en välgjord studie, och statistiskt kan vi lita på resultaten. Forskarna menar att relativ fattigdom som många människor befinner sig i som ett resultat av sin sjukdom i sig gör problemet värre. Femhundra kronor är billigare än den vård man skulle behöva kompensera med annars.

Så nu kommer väl femhundringarna vara standard i behandling när man blir psykiskt sjuk? Jag sätter en femhundring på att det inte blir så. För vi gillar inte tanken om allmosor. Och lön utan arbete. Vi kan sätta in nästan allt möjligt utan att höja på ögonbrynen när det handlar om rehabilitering som är betydligt dyrare. Så har vi hem att vila upp sig på, hästridning, trädgårdsskötsel, massage och akupunktur, med varierande forskningsresultat. Men att ge en behövande femhundra spänn utan motprestation, det sitter nog långt inne. Men om vi menar allvar med evidensbaserad vård har vi inget val.

IMG_0563

http://ltblekinge.se/Documents/Forskning%20och%20utveckling/Blekinge%20kompetenscentrum/Projekt/Pengar%20v%C3%A4nner%20psykiska%20problem/FOU_rapport%20pengar%20slutversion%20.pdf