Jag är självständig -ständigt själv.

Filippa Bark myntade uttrycket i Melodifestivalen 2015. Hon har en poäng. Att vara självständig är ett mål som det i vår kultur är allmänt ansett är något av det högsta livet har att erbjuda. Från treåringen som kan själv till självförverkligande idol-sökande. Visst är det härligt att kunna grejer och stolt ska man få vara också. Men det finns ett pris. Ensam är stark och stark är ensam. Drivet att vara självständig kan leda till en ovilja att be om hjälp när en behöver. Så en egentligen klarar mindre. Men det känns ju bra att inte stå i någon inbillad skuld till någon som hjälpt till. Och eftersom inget går att göra på egen hand känner vi oss beroende och fortsätter strävan efter självständighet. Skulle det en dag fungera och vi finner oss självständiga, ja då kommer vi också vara ständigt själv.

(null)