Ge och du ska få

image

There’s a place in your heart and I know that it is love and this place could be much brighter than tomorrow. And if you really try you’ll find there’s no need to cry, in this place you’ll feel there’s no hurt or sorrow.

Mr Michael Jackson. Tusan vet om han inte hade lite rätt ändå. Kanske inte om syrgaskammaren eller en del andra underligheter, men det är något med givmildhet som är väldigt tillfredsställande.

Kanske hör du ibland “du måste prioritera dig själv, sätta dina egna behov i främsta rummet”. Ett gott råd för att minska risk för utmattning. Eller? Vi blir så rigida när det kommer till stress. Som om det är antingen eller. Mina egna behov eller andras behov. När vi föreläser om stress och självomhändertagande brukar Lisa göra liknelsen med instruktionerna på flyget. Du vet det där med att du ska ta din egen syremask först och sedan hjälpa andra. Det är en lysande bild för självomhändertagandandet. Samtidigt så är det intressant att instruktionerna måste ges. Som om att det är emot vår natur på något sätt att inte hjälpa andra i nöd. Så kanske det där rådet om att sätta egna behov i främsta rummet är lite konstigt.

Det finns ett avsnitt av TV-serien Vänner där Joey utmanar Phoebe att göra något självuppoffrande gott för någon annan, helt utan egen vinning. Det visar sig snart vara omöjligt. Så fort hon gjort en god gärning mår hon bättre själv.

Jag läste om en forskning från University of Arizona där forskarna sett att områden i hjärnan som är relaterade till välbefinnande aktiverades när vi skänker pengar. Faktiskt funkade det oavsett om personen ville skänka pengar eller inte. Bara de visste att pengarna gick till ett välgörande ändamål aktiverades välbefinnandet.

Så se till dina egna behov och varva det med att se till andras behov. Heal the world och dig själv på kuppen.