Första hjälpen till psykisk hälsa

Det är trevligt när någonting man gillar att göra också visar sig vara till nytta. Det är ju inte alltid det är så, jag gillar till exempel att äta godis och det är som bekant lätt att överdosera den varan. Nu verkar det dock vara så att något som jag verkligen har gillat att göra också är riktigt nyttigt.

2014-08-14 15.18.39

Det senaste åren har jag varit instruktör i Första hjälpen till psykisk hälsa. Jag har hållit ett antal kurser där vi djupdykt i hur man ska våga vara en medmänniska när livet är svårt för någon i ens omgivning. De som gått kursen har blivit Första Hjälpare till psykisk hälsa. Kurserna har gett upphov till en rad intressanta diskussioner och vi har tillsammans lärt oss saker och brottats med fördomar kring psykisk ohälsa.

Nu kommer en studie gjord av Bengt Svensson och Lars Hansson vid Lunds universitet som visar att metoden är effektiv.

I den randomiserade kontrollerade studien har man utbildat ett stort antal personer från till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten, skolan, polisen, räddningstjänsten till Första Hjälpare. Studien visar att kursen gav ökade kunskaper om psykisk ohälsa hos deltagarna och att deltagarna fick en större villighet att ge hjälp i en psykisk kris jämfört med kontrollgruppen. De positiva resultaten höll i sig även två år efter kursen.

Den aktuella studien är den första randomiserade kontrollerade studien utanför upphovslandet Australien och den första som har långtidsuppföljning längre än sex månader efter kurstillfället. Forskarna drar slutsatsen att Första hjälpen till psykisk hälsa kan hjälpa till att öka medvetenheten om psykisk ohälsa och bidra till att fler människor får behandling.

Det är lätt att misströsta ibland, känna att det är svårt att få en förändring av tingens ordning och att man slåss mot väderkvarnar i kampen för minskade fördomar och bättre hälsa. Jag har lämnat varje kurstillfälle med ett återställt hopp efter att ha mött så många som delar min önskan och som är villiga att lägga tid och kraft på att hjälpa sina medmänniskor.

Om du vill veta mer om metoden kan du gå in på www.mhfa.se och läsa mer.