Ekonomisk överskuldsättning

För några år sedan lyssnade jag på en föreläsning om ett sysselsättningsprojekt för ungdomar där föreläsaren slog fast att det fanns en sak de var tvungna att ordna innan de kunde jobba med något annat. Det handlade om en tryggad försörjning. Det är ju egentligen ganska självklart. Maslow pratade om våra grundläggande behov för länge sedan. Av någon anledning glömmer vi bort det bland våra metoder och tekniker.

Dr Phil brukar säga att man inte löser pengaproblem med mer pengar. Det är ju klatschigt sagt, men det är inte sant. Att reducera försörjningsfrågan till att handla enbart om psykologi eller din egna inställning är en grov förenkling. Ibland kanske lite pengar mer på kontot i slutet av månaden skulle lösa en hel del problem.

Ni har väl hört den där liknelsen om att om man ger någon en fisk får hen mat för dagen, medan om man lär hen att fiska kan hen försörja sig själv. Det bygger naturligtvis på att det finns en sjö eller ett hav där det finns fisk och att hen får behålla fiskeredskapen.

Ekonomisk överskuldsättning kan ge upphov till försämrad hälsa. Hundratusentals personer är överskuldsatta i vårt land. Inom vården och socialtjänsten behöver vi se detta och stödja personer med det de behöver hjälp med. Skuldsanering/budgetrådgivning, godmanskap, hjälp att få sina ekonomiska rättigheter tillgodosedda, någon som lotsar bland Försäkringskassans blanketter, försörjningsstöd vid behov och dylikt. Hjälp att bringa ordning i ett ekonomiskt kaos kan ge förutsättningar för att komma igen när man drabbats av ohälsa.

image