Den kreativa ensamheten

Om det har hänt att du gått ifrån ett möte där kreativiteten borde flödat och känt att det inte blev så bra som det var tänkt kanske det varken var fel på dig eller de andra personerna i mötet. Ledaren presenterade en frågeställning och släppte sedan ordet fritt för brainstorming.

Chefen följde förmodligen följande modell:

– Identifiera problemet
– Brainstorma lösningar utan att värdera dem
– Kartlägg för- och nackdelar med de olika alternativen
– Välj det som verkar vettigast
– Genomför och utvärdera

Det är ett mycket väl utforskat tillvägagångssätt inom en rad olika områden. Nu för tiden vet vi att den allra bästa brainstormingen sker individuellt och inte i grupp. Då kommer fler kreativa lösningar att presenteras som kan hjälpa en grupp eller individ att tänka nytt. Vid brainstorming i grupp hämmas den kreativa processen, kanske på grund av självcensur. Så nästa gång chefen föreslår att ni ska brainstorma tillsammans kan du frimodigt avbryta så att du kan vara kreativ i din ensamhet istället.

20140502_140604