Att bli gillad

Det händer emellanåt att Lisa och jag stöter på behandlare som känner sig obekväma att arbeta med grupper. Så kan det vara, alla kan naturligtvis inte gilla eller passa för alla typer av behandlingar. Jag skulle bara önska att man funderar ett varv till kring varför man inte känner sig bekväm. I KBT är en av grundpelarna att vi lär patienten att möta sina känslor istället för att undvika dem. Vi ber ofta patienten gå långt utanför sin bekvämlighetszon. När var senaste gången du som behandlare gjorde detsamma?

En anledning att känna sig obekväm att bedriva gruppterapi kan vara att man känner sig osäker på att stå inför en grupp. Det kan finnas en rädsla för att bli granskad eller ifrågasatt. Då kan det vara bra att granska den känslan och se vilka tankar man har kring sig själv som behandlare. Är det viktigt för mig att bli omtyckt?

2014-08-20 09.27.18

Sheryl Sandberg fick rådet av Mark Zuckerberg när hon börjat arbeta på Facebook att om hon ville förändra saker måste hon sluta tänka på att göra alla nöjda. Om alla är helt nöjda betyder det att vi inte gör tillräckliga framsteg. I en intervju i senaste numret av Ica-kuriren säger Colin Nutley att han slutade läsa recensioner för många år sedan. Hans mål är inte att bli omtyckt av intellektuella filmkritiker, utan att göra film som grabben som växte upp på samma gata kan relatera till.

När vi fastnar i att alla ska vara nöjda med allt vi gör finns risken att vi aldrig vågar prova något nytt. Vi har allvarliga problem med tillgänglighet till behandling för psykisk ohälsa i landet. Det kräver att vi vågar gå utanför vår bekvämlighetszon, släppa taget om våra samtalsrum med röda lampan där vi känner oss trygga och vågar göra andra saker. Vi kan inte bara tänka på vad vi själva vill göra. Vi har ett gemensamt ansvar att använda resurserna på ett vettigt sätt så att så många som möjligt får tillgång till evidensbaserad vård.